Exhibition

Exhibition

Exhibition

The main inspiration for the Text Message project was the word ‘convergence’, which is the theme of the ATypI 2016 in Warsaw conference.
‘Convergence’ can be interpreted in many ways, but in general, it means to come from different directions and meet at one point.
This meaning was the starting point for a discussion on communication in the field of graphic design, as well as the beginning of a journey into the area of communication
between Poland and France, between the objective and the relative, and finally between the word and the image.
More than 100 students from three Polish and French universities took part in all stages of the project. Firstly, students of the Typography Studio at the Polish-Japanese Academy of Information Technology (PJAIT) in Warsaw recorded short video messages, which were later shown to their French counterparts. French students from École intuit.lab in Paris and Aix-en-Provence responded to those messages in a form of a typographic poster. Next, a different group of Polish students from PJAIT in Warsaw and Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin analysed those artistic interactions and summarised their chosen one in a form of a graphic work.
The students created varied, often surprising interpretations of the same message and the graphic creativity proved to be diverse despite the limitations of the fonts and colours, which were set out in the beginning of the project. Text Message also allowed for consideration of various interesting issues, which altogether led to the conclusion that what is ‘between’ should always serve as a link and connect rather than divide.

Project Endorsed by the Association Typographique Internationale (ATypI)

[ Text by Agnieszka Ziemiszewska ]

Projekt Text Message stanowi swoistą podróż w obszarze komunikacji. Między Polską a Francją. Tym, co obiektywne i relatywne. I wreszcie między słowem i obrazem.
W projekcie (podzielonym na trzy etapy), uczestniczyło ponad 100 studentów z trzech uczelni polskich i francuskich. Studenci pracowni typografii i liternictwa Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK) w Warszawie nagrali krótkie wiadomości video, które zostały zaprezentowane ich francuskim kolegom. Francuscy studenci (École intuit.lab w Paryżu i Aix-en-Provence), odpowiedzieli na te wiadomości w formie plakatu typograficznego. Następnie nowa grupa polskich studentów z PJATK w Warszawie i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) przeanalizowała wcześniejsze dialogi, podsumowując wybraną interakcję swoją pracą graficzną.
Autorzy zaprezentowali odmienne, często zaskakujące interpretacje tego samego komunikatu, a także pomimo ograniczeń, jakie projekt zakładał (wskazana kolorystyka i fonty), różnorodność kreacji graficznej. Podczas realizacji projektu nasunęło się też mnóstwo ciekawych wniosków, z których jeden z najważniejszych odnosi się do tego, że to, co „pomiędzy”, powinno łączyć, a nie dzielić.

Projekt uzyskał aprobatę the Association Typographique Internationale (ATypI)

[ Tekst Agnieszka Ziemiszewska ]

PARTICIPANTS

[ video messages ]

WARSAW

[ PJAIT / PJATK ]

#1 Paloma Kałuzińska
#2 Jędrzej Jarocki
#3 Cecile Ilasz
#4 Zuzanna Siodła
#5 Patrycja Dudek
#6 Aleksandra Filipowicz
& Klaudia Wawrzeszkiewicz
#7 Maciej Lubaszewski
#8 Angelika Jabłońska
#9 Mariusz Płudowski
#10 Weronika Racz
& Igor Rams
#11 Tomasz Janicki
#12 Dominika Pulkowska
#13 Jan Dyśko
#14 Katarzyna Paź
#15 Jan Daciuk
#16 Olha Snimshchikova
& Irina Dudkina
& Olena Kolbaigina
#17 Arkadiusz Kondej
#18 Joanna Ostrowska
#19 Szymon Kwiatkowski
#20 Wioletta Zamrzycka
#21 Jakub Szczepanik
#22 Jakub Tyszka
#23 Magdalena Cholewa
#24 Mateusz Sikorski
#25 Natalia Kosonowska
#26 Joel Hauck
#27 Marta Brandenburska
& Katarzyna Jastrzębska

[ workshops ]

PARIS

[ École intuit.lab ]

Fanny Barjhoux
Douglas Bendennoune
Gwendoline Bizet
Laure Brandford Griffith
Louis Bremont
Sandra Brisighello
Marion Caillet
Lucas Cauquelin
Valentine Cazin
Roxane Champagnat
Madeleine Delfau De Pontabla
Denise Do Rosario
Chloé Etard
Dune Friat
Yu Chen Gao
Xiaoqing Hou
Célia Karas
Léa Menvielle
Mathilde Perrin
Caroline Remy
Elisa Santos
Roxane Sauvonnet
Adrien Simonnet
Elie Sitbon
Violette Souny

AIX EN PROVENCE

[ École intuit.lab ]

Larissa Ayon
Kristina Cormier
Valentin Giraud
Justine Lesur
Inés Margolles
Julien Merault
Ting Tong
Manon Allies
Huyang Cai
Ornella Chaillaud
Jialu Dai
Romain Grimm
Carla Lesselingue
Chaomin Liu
Ophélie Montarsolo
Léa Scoarnec
Xiaolei Tu
Martin Bicheron
Rachel Gagnard
Julie Gerard
Catherine Immele Spataro
Pierre Laborey
Sarah Veronese

[ summary ]

WARSAW

[ PJAIT / PJATK ]

Aleksandra Baczyńska
Kamil Bednarski
Martyna Bihun
Ewa Borowska
Maryna Bratishko
Magdalena Brol
Paweł Charzyński
Karolina Dąbrowska
Aleksandra Danielewicz
Olga Galińska
Zofia Gębska
Barbara Gołębiewska
Adrianna Iwanicka
Magda Janicka
Paweł Janiszewski
Mikolaj Janiw
Sylwia Kanasiewicz
Sandra Krakowiak
Jakub Krasoń
Łucja Latocha
Barbara Lemieszczuk
Agnieszka Łukieńczuk
Aleksandra Miazga
Anna Molicka
Maria Mosiy
Michalina Noszczyk
Aleksandra Nowakowicz
Katarzyna Oknińska
Natalia Olczak
Mariusz Ołowski
Dominika Pakulska
Julia Postolska
Piotr Prusik
Katarzyna Przekopska
Anna Rajewska
Franciszek Rzepka
Mykola Shurin
Polina Shved
Kinga Skierś
Paweł Śliwiński
Gaja Smolnik
Sara Smyka
Kseniia Struhova
Dominika Struzik
Sara Sukiennik
Justyna Szewczuk
Paweł Topolnicki
Weronika Trzpis
Piotr Wasylkowski
Estera Welchar
Olga Wojciechowska
Marcin Woźniak
Michalina Zawistowska

LUBLIN

[ UMCS, The Faculty of Arts ]

Aleksandra Jurgielewicz
Magdalena Krupa
Aleksandra Piaskowska
Dominika Wesołowska
Hanna Rybak

prof. Marian Nowiński

Polish-Japanese Academy of Information Technology

Michel Olivier

École intuit.lab

Exhibition of 30 typographic posters in Hebei | China Twin Tower International Poster Exhibition, Hebei Academy of Fine Arts

September 2017

Plein Air Exhibition Plein-air exhibition of 80 typographic posters in Warsaw | Poland

Polish-Japanese Academy of Information Technology PJATK
September and October 2016

MORE

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Typography Studio (lab C 026)
New Media Department
Polish-Japanese Academy of Information Technology in Warsaw
Koszykowa 86,
02-008 Warsaw, Poland

Pracownia Typografii i Liternictwa (C 026)
Wydział Sztuki Nowych Mediów
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Koszykowa 86
02-008 Warszawa

More / Więcej

email-x25_black            

Projekt zrealizowany przy wsparciu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie i École intuit.lab (Francja)
Idea i koordynacja projektu: Agnieszka Ziemiszewska / współpraca, IT: Rafał Masłyk

Project realized with the support of the Polish-Japanese Academy of Information Technology (Poland) and the École intuit.lab (France)
Concept and coordination of the project Agnieszka Ziemiszewska / collaboration, IT: Rafał Masłyk

               logo_pjatk               logo_atypi2016