Michel Oliver

Word = Exchange [ Michel Olivier in an interview with Mikołaj Janiw, 1st year student at the New Media Arts Faculty of PJAIT ] Słowo = Wymiana [ Z Michelem Olivierem rozmawia Mikołaj Janiw, student I roku Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJATK ] What would you suggest is...

prof. Marian Nowiński

Colour, Line, Sound — the Moments that Affect Us [ Prof. Marian Nowiński interviewed by Marta Brandeburska, 2nd year student at The New Media Arts Faculty of the PJAIT ] Kolor, kreska, dźwięk — chwile które na nas wpływają [ Z prof. Marianem Nowińskim rozmawia Marta...